środa, 15 października 2014

Za Wolność Waszą i Naszą...

 ,,Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości"Kto ty jesteś ? — Polak Mały   /    Jaki znak twój ? — Orzeł Biały...

1918 – 1919  W OBRONIE POLSKI  ZŁOŻYLI SWE ŻYCIE W OFIERZE Z POWIATU ODOLANOWSKIEGO:
* Adamczak Władysław   * Błaszczyk Jan  * Chrzan Wincenty   * Ciesielski Walenty * Cieśliński Józef * Cierpka Stanisław  * Cierpka Ignacy * Dziubka Stanisław 
* Dolata Jan * Fengler Jan  * Frąszczak Józef  * Fronda Franciszek
* Garbarczyk Władysław  * Głodek Jan  * Goliński Franciszek * Gremblewski Piotr
* Hajdziony Tomasz * Hajka Jan  * Hęćka Leon  * Jasik Jan 
* Jurek Władysław * Kaczyński Adam  * Krakowski Wojciech  * Krenz Paweł 
* Królak Franciszek * Kryjom Tomasz * Krysmalski Józef  * Krupa Józef 
* Kubicki Józef  * Kurosiński Ludwik  * Laudowicz Tomasz * Lis Ignacy 
* Lis Marcin  * Lisik Jan * Lubiatowski Stanisław  * Majchrzak Michał 
* Małecki Andrzej * Michałowski Hipolit  * Matuszak Jan  * Mazurkiewicz Alfons 
* Mikołajczyk Marcin * Minta Franciszek  * Motyl Franciszek  * Nowacki Teodor 
* Nowicki Władysław  * Orzeszyński Piotr  * Paszkowski Władysław  * Pernaczyński Jan 
* Piętak Józef  * Płonka Franciszek  * Podemski Stanisław  * Podskarbi Stanisław 
* Poprawa Władysław  * Przybylski Jan  * Rogala Jan  * Rudowicz Stanisław 
* Sikora Józef * Sikora Piotr  * Sniegocki Franciszek  * Sójka Franciszek 
* Sośnicki Teodor  * Stachowiak Jan  * Szymański Jan  * Tórz Antoni 
* Trawinski Piotr  * Trzeciak Wacław  * Wiertelak Jan  * Wodny Jan 
* Woźny Bronisław  * Wróbel Józef  * Ząb Walenty  * Zaradny Stanisław 
* Zawidzki Franciszek  * Zieleziński Piotr 

ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ1939 / 1945  PAMIĘCI TYCH  CO CIAŁO ODDALI ZIEMI, DUSZĘ BOGU A ŻYCIE ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ 

* KS. DZIEKAN BARTŁOMIEJ PISZCZYGŁOWA  * ADAMCZAK ANNA  * ADAMCZEWSKI JÓZEF 
* BRZEZICHA MARIA  * BZIK MARIA  * CHWIŁKA ANTONI 
* CIEŚLAK JÓZEF  * DYBUL JAN  * FLEISCHER SYLWESTER 
* GALBIERCZYK JÓZEF  * GELISLER KAZIMIERZ  * HUT STANISŁAW 
* JANOŚ WAWRZYNIEC  * JEDRZEJEWSKI JÓZEF  * KOCIŃSKI FRANCISZEK 
* KOWALCZYK TOMASZ  * KRÓL FRANCISZEK  * KUBOŚ FRANCISZEK 
* KULAS ANDRZEJ  * KUBCZYK JÓZEF  * KURASZ FLORIAN 
* KURKA FRANCISZEK * KWAPULIŃSKI WINCENTY * ŁAWNICZAK FRANCISZEK 
* MIELICKI MARIAN  * NAMYSŁ STANISŁAW  * POLAK WALENTY 
* PŁÓCIENNICZAK MARCIN * PODEMSKI JÓZEF  * POSTAREMCZAK JAN 
* RUDOWICZ JAN * SETECKI JÓZEF * SOBASZEK TADEUSZ 
* STASIAK STANISŁAW  * STASIAK PIOTR  * SYNORADZKI JAN
* SZYMANOWSKI JÓZEF  * TOPOLAN FRANCISZEK  * TOMCZAK STANISŁAW 
* WALCZAK JÓZEF  * WOCH WANDA  * WEWIÓR JÓZEF 
* WOJTASZEK STWFAN  * ZAWIDZKI ANTONI * ZAWIDZKI JÓZEF 
* ZAWIDZKI PIOTR  * ZIEMSKI IGNACY  * ZEMSSKI FRANCISZEK 
* ZIMNIAK JÓZEF  * ŻMUDZIŃSKI STANISŁAW 
PARAFIANIE W 70 R. WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ


Kwatera mogił indywidualnych ofiar terroru hitlerowskiego, na cmentarzu (na Górce), przy kościele Św. Barbary w Odolanowie. 
Zamordowanych w obozach koncentracyjnych m.in. w Mauthausen, Oranienburg, Dachau, Gusen, Buchenwald i Oświęcimiu. 
Tożsamość jednej ofiary jest nieznana,  imiona i nazwiska pozostałych widnieją na tablicach nagrobnych. (częściowo nie czytelne)*. 
Dodatkowo dwie mogiły poległych we wrześniu 1939 r.:
* Ludomira Namysłówna – ur. w 1920 r. Siostra Czerwonego Krzyża, poległa w 1939 r. w Brzezinach.
* Żołnierz Wojska Polskiego ,,Leon Oleś” ( 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej ?)* poległy w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. który zginął w rejonie Odolanowa.


POLEGŁYM W WALCE O SUWERENNĄ POLSKĘ ŻOŁNIERZOM GRUPY OPERACYJNEJ PS. ,,BŁYSK" NALEŻĄCYM DO WSGO WARTA 22.10.1945

POLEGŁYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POWSTANCOM WIELKOPOLSKIM W LATACH 1918-1919
 WE WRZEŚNIU 1990 r. ZŁOŻONO TU ZIEMIĘ Z PROCHAMI POMORDOWANYCH POLAKÓW W KATYNIU 


Kpt. JAN KEMPIŃSKI ,,BŁYSK" 1921-1946   ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM 
MIESZKAŃCY ZIEMI ODOLANOWSKIEJ 

Odolanów dnia 10.11.2014 

* TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE WYKLĘCI Z ODDZIAŁU JANA KEMPIŃSKIEGO ,,BŁYSKA"

BOHATERSKIM POWSTAŃCOM ZIEMI ODOLANOWSKIEJ Z ROKU ,,WIOSNY LUDÓW” 1848
SKŁADA HOŁD SPOŁECZEŃSTWO MIASTA I OKOLICY W 1000 LECIE PAŃSTWA POLSKIEGO 
ODOLANÓW 1.IX.1966 r.Sośnie - obelisk ku czci nieznanych żołnierzy poległych: 1914-1918 / 1939-1945


DLA UPAMIĘTNIENIA CZYNU ZBROJNEGO POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918-1919 
KTÓRZY SERCEM CAŁYM SŁUŻYLI BOGU I OJCZYŻNIE TOWARZYSZE BRONI 
Powstańcy Wielkopolscy z Bogdaju i Młynika:
* Hipolit Adamczak * Jan Cierpka  * Józef Franz ,,Kowal” 
* Ludwik Koryciak * Bolesław Królik * Franciszek Kurka * Józef Michalak
* Stanisław Paula * Józef Płókarz * Stanisław Skrzypczak * Sylwester Wrona * Jan Żemełka


W 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości w hołdzie uczestnikom Powstania Wielkopolskiego i Śląskiego pochodzącym z Bogdaju i Młynika 
Mieszkańcy Bogdaj, 11 listopada 2018 r.  


ZBIOROWA MOGIŁA ŻOŁNIERZY Z 1939 R
W Bogdaju stacjonował oddział żołnierzy, 12 strażników granicznych i 10 strzelców Przysposobienia Wojskowego. W kościele utworzono punkt obserwacyjny,
 dysponujący telefonem polowym. Po godzinie czwartej w piątek 1 września 1939 roku, najpierw przerwana została łączność a później, tuż przed piątą, 
do Bogdaja wjechali samochodami i na motorach niemieccy żołnierze. Pojmano dwóch strażników granicznych. Reszta polskich żołnierzy wycofała się. 
Następnego dnia przywieziono sześciu zabitych na trasie z Granowa do Bonikowa. Było to dwóch policjantów i czterech żołnierzy straży granicznej. 
Pochowano ich w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu.
Źródło: 
Jacek Światły ,,Szkic Monograficzny > Bogdaj, Młynik”
Bogdaj - Gmina Sośnie > Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego z 60 Pułku Piechoty, poległych 1 września 1939 r. w walce z nacierającym 183 pułkiem piechoty Landwehry.
Pochowani: 9 żołnierzy Wojska Polskiego o nazwiskach nieznanych. Opiekę społeczną nad mogiłami sprawuje Szkoła Podstawowa w Bogdaju. 
Odpowiedzialnym za stan mogił jest Urząd Gminy w Sośnie.
Źródło:
Mieczysław Wożniak - CMENTARZE I MOGIŁY ŻOŁNIERSKIE 1939-1945 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KALISKIEGO 1983 r.

Ś.P. TADEUSZ I FRANCISZEK STRYCZEK * 5.6.1926 * 12.3.1924. Zginęli bohaterską śmiercią  w dniu 2.2.1945, na Górce 
GRÓB ŻOŁNIERZA WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁEGO NA GÓRCE 02.02.1945 R 
GRÓB ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH NA GÓRCE 02.02. 1945 R 
CZEŚĆ ICH PROCHOM

UFUNDOWAŁO SPOŁECZEŃSTWO GRANOWCA DLA POLEGŁYCH W II WOJNIE ŚWIATOWEJ ORAZ POMORDOWANYCH W OBOZACH HITLEROWSKICH 
* CHLEBOŚ JÓZEF * LISIK LUDWIK * MARYNIAK JAN * MODRZYŃSKI WŁADYSŁAW 
* NAMYSŁ ALFONS * PUSTÓWKA JAN * STOLARZ JAN * SWIATŁY PIOTR
* ŚNIATAŁA FELIKS * SZEWCZYK TADEUSZ * TOMASZEWSKI ANTONI 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !         GRANOWIEC MAJ 1985Śpij żołnierzu w ciemnym grobie walczyłeś o Polskę* dzisiaj spisz spokojnie sobie.
Dla Nieznanego Żołnierza ofiaruje Al. Jamry U.S.A.Obelisk upamiętniający poległych w I Wojnie Światowej z wyrytym krzyżem maltańskim na kamieniu, napis:  ,,Welt Krieg 1914 - 18"  Gmina Sośnie.

W HOŁDZIE POLEGŁYM POMORDOWANYM I ZAGINIONYM  MIESZKAŃCOM GMINY 
ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY W LATACH 1939-1946. SPOŁECZEŃSTWO GMINY KOBYLA GÓRA 1977 ROK


,,Ponieważ żyli prawem wilka historia głucho o nich milczy”
Por. Franciszek Olszówka ps. ,,OTTO” żołnierz AK-WSGO ,,Warta” Obwód Kępno,
 ur. 03.12.1923 r. w Pisarzowicach zamordowany przez komunistyczny aparat represji podczas obławy w dniu 08.02.1946 r. w Pisarzowicach. 

Ś.P. FRANCISZEK MACIACZYK 18.07.1898 JÓZEFAT SOREK ur 3.02.1920
Żołnierze Armii Krajowej zamordowani przez żandarmów niemieckich w nocy 14-15 października 1944 r.
Cmentarz Kobyla Góra.

Pamięci żołnierzy Armii Krajowej Obwodu ,,Reduta" którzy w latach II wojny światowej walczyli i gineli na terenie gminy Kobyla Góra za wolność Ojczyzny
Kobyla Góra, dnia 11 listopada 2011 r.         Fundator ŚZŻ AK

Pomnik przy drodzę z Marcinek do Mąkoszyc z wyrytym w pniu sosny krzyżem, 
pod tym drzewem 15 stycznia 1919 roku, został zamordowany ks. Wincenty Ruda, mieszkańcy z Marcinek nazajutrz rankiem znaleźli ciało swego duszpasterza, 

którego zamordowali żołnierze Grenzschutzu, w odwecie za przegraną bitwę pod Ligotą z Powstańcami Wielkopolskimi (15.01.1919 r.) W 1986 r. 
Z inicjatywy działaczy Towarzystwa Kulturalnego w Kobylej Górze, upamiętniono pomnikiem proj. ks. Jerzego Żurawskiego. 


Tu rodziła się niepodległość 1919-2018. Ligota 15.01.1919 r. 

Rankiem 15 stycznia 1919 roku dwie kompanie Powstańców Wielkopolski, zaatakowały wieś Ligotę koło Kobylej Góry 
odnosząc wspaniałe zwycięstwo i wyzwalając wieś.
 Po walce oddziały niemieckie zostały zmuszone do odwrotu. Poniosły ofiary w ludziach i sprzęcie. 


W 100 rocznice Odzyskania Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, dla upamiętnienia bitwy 15.01.1919 r. pod Ligotą. 
W hołdzie Bohaterom - mieszkańcy Ligoty Ligota, 2018 r. 

Szlak Powstańczy im. majora Feliksa Pamina 
27 grudnia 1918 r. w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które w ciągu niespełna dwóch tygodni objęło swoim zasięgiem teren prawie całej Wielkopolski.
6 stycznia 1919 roku do Powstania przystąpiła ziemia ostrzeszowska. Na czele wojsk powstańczych w Ostrzeszowskim stanął podporucznik Stanisław Thiel

który wobec przeważającej siły niemieckich oddziałów Grenzschuza, nacierających na Ostrzeszów z kierunku Kępna i Sycowa, 
zwrócił się o wsparcie do dowództwa VII Okręgu Wojskowego w Ostrowie Wielkopolskim. 
14 stycznia 1919 r. do Ostrzeszowa przybyły oddziały powstańcze z Ostrowa, Pleszewa i Skalmierzyc w sile 160 żołnierzy. 
W mroźną noc z 14 na 15 stycznia 1919 r. 80 powstańców z Pleszewa i Skalmierzyc pod dowództwem podporucznika Feliksa Pamina maszerowało tą drogą, 

aby zająć pozycje wyjściowe do ataku na Ligotę. 
Foto: Feliks Pamin w czasie Powstania Wielkopolskiego dowódca 1 kompanii pleszewskiejSzlak Powstańczy im. majora Feliksa Pamina 
W okresie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 teren gminy Kobyla Góra był miejscem licznych walk i potyczek powstańców z Grenschutzem, niemiecką strażą graniczną. 

Do najważniejszych należy zwycięstwo, jakie powstańcy odnieśli w dniu 15 stycznia 1919 roku w Ligocie. Właśnie z tego miejsca, na którym usytuowany jest zalew Blewązka, 
rankiem 15 stycznia 1919 roku powstańcy z kompanii pleszewskiej i skalmierzyckiej dowodzeni przez podporucznika Feliksa Pamina wyruszyli, 
aby zaatakować oddział niemiecki stacjonujący w Ligocie.
Wielu mieszkańców gminy Kobyla Góra również wzięło udział w Powstaniu.
Powstańcy z gminy Kobyla Góra: 
* Antoni Chowański z Myślniewa * Franciszek Szczot z Myślniewa 
* Józef Pietrzak z Myślniewa  * Stanisław Walczak z Mąkoszyc
* Wachowicz (imię nieznane) z Mąkoszyc * Wojciech Chowański z Ligoty 
* Przybylski (imię nieznane) z Ligoty * Stanisław Kurzaj z Kobylej Góry
* Jan Latusek z Kobylej Góry * Wiktor Mamys z Kobylej Góry 
* Franciszek Więcek z Kobylej Góry * Jan Poszwa z Kobylej Góry
* Szczepan Tyc z Parzynowa  * Franciszek Wajerowski z Parzynowa 
* ks. Wincenty Ruda proboszcz z Marcinek. 

Foto: Drużyna karabinu maszynowego 12 pułku strzelców 
wielkopolskich w Kobylej Górze 
(za. A. Czubiński. *Powstanie wielkopolskie 1918-1919*)Obelisk upamiętniający poległych hrabiów von Reichenbach w I Wojny Światowej ( Heinricha, Fabiana Heinricha i Konrada Heinricha Krzysztofa ). 
Goszcz - Gmina Twardogóra

SZLAK 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ODDZIAŁY 1 KORPUSU PANCERNEGO 
OD 24.03 DO 08.04 1945 STACJONOWAŁY W BOGUSZYCACH I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCIACH 

Cmentarz wojskowy w Sycowie, przy ul. Kaliskiej – Mogiły zbiorowe żołnierzy Armii Radzieckiej ( żołnierze 4 armii pancernej gwardii i 52 armii 1 Frontu Ukraińskiego)
 poległych w czasie walk o wyzwolenie ziemi Sycowskiej – Międzyborza, w styczniu i lutym 1945 r. 
Pochowani: 827 żołnierzy Armii Radzieckiej w 175 mogiłach zbiorowych, w tym 304 zidentyfikowanych.
Odpowiedzialność za stan mogił sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Sycowie.

KU CZCI POMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW ** 13 UCZESTNIKÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
Mogiła zbiorowa Powstańców Warszawskich na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kaliskiej w Sycowie. 

Powstańcy Warszawscy pracowali przy budowie umocnień wokół Sycowa.
 Zostali zamordowani w byłej gazowni w dniu 21 stycznia 1945 roku. Nie ustalono tożsamości osób pochowanych.

REYMOND LEMASSON - (08.08. 1913 – 28.08.1941 r.) 
Mogiła żołnierza Armii Francuskiej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kaliskiej w Sycowie.


KSIĄDZ WINCENTY RUDA PROBOSZCZ PARAFI MARCINKI – MĄKOSZYCE PATRIOTA I DZIAŁACZ POLSKI ARESZTOWANY I ZABITY PRZEZ NIEMIECKĄ STRAŻ POGRANICZA
 15.1.1919 r. Cmentarz komunalny przy ul. Kaliskiej w Sycowie.

JÓZEF PIŁSUDSKI 1867 - 1935 PIERWSZY MARSZAŁEK POLSKI, WÓDZ NACZELNY WOJSKA POLSKIEGO. WSKRZESICIEL PAŃSTWA POLSKIEGO.
,,Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska"
W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OKRĘG DOLNOŚLĄSKI
SYCÓW, 15 SIERPNIA 2018 ROKU.


IGNACY WIŚNIEWSKI 1891 – 1942 w 65 ROCZNICĘ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI 
Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin Bralin 2007 R. 
PAMIĘCI  * JÓZEFA DYRBACHA * STANISŁAWA GROSSKA * JANA TYBARKA * LUDWIKA SZULCA 
i WSZYSTKICH POLAKÓW POMORDOWANYCH W KATYNIU, OŚWIĘCIMIU I W INNYCH MIEJSCACH ZAGŁADYOfiarom II wojny światowej 1939 - 1945 Ufundowano w rocznicę 800-lecia wsi Słupia p. Kępnem w 1973 r. Odnowiono w 2013 r. na 40-lecie powstania pomnika
BZIK LEON (1904-1939), BZIK PAWEŁ (1909-1939), st. szer. DUDEK JAN (1910-1939), ppor. GAUZA CZESŁAW (1897-1940), GAUZA JÓZEF (1901-1939), 
GRUSZKA STANISŁAW (1879-1941), HEŁKA FELIKS (1903-1944), kpr. HEŁKA FRANCZISZEK (1913-1944), kpt. int. HENDRYŚ MIKOŁAJ (1893-1940), 
kpt. dr JEŻ PIOTR (1900-1940), JEŻ WACŁAW (1912-1939), szer. KANCLERZ WACŁAW (1912-1939), KAWULA FRANCISZEK (1888-1945), st. szer. KOSIK ANTONI (1903-1941),
 ppor. LORENZ FRANCISZEK (1908-1939), LUBOWSKI JAN (1913-1943/44), ppor. MAŁOLEPSZY FRANCISZEK (1913-1940), ks. MUSIAŁA PIOTR (1906-1942), 
st. sierż. NAWROT KAZIMIERZ (1900-1939), SADURA ZYGMUNT (1923-1941), kpr. STAJSZCZYK JÓZEF (1912-1944/45), ppor. STODOLSKI IGNACY (1913-1943), 
bos. mat SZUBERT WACŁAW (1909-1940), st. straż. URBAŃSKI MIKOŁAJ (1894-1939), plut. ZIMOCH JAN (1911-1939).


W BITWIE POD KORZENIEM DNIA 19 LUTEGO 1919. W WALCE O WYZWOLENIE ZIEMI OJCZYSTEJ POLEGLI POWSTAŃCY 
IDZI BĄK z SIEDLIKOWA, JAN BRODA z KORZENIA, ANTONI CHOWAŃSKI z MYŚLNIEWA, TOMASZ KASPRZAK z PARZYNOWA, FRANCZISZEK KUCZKOWSKI z WESRFALII, 
ANTONI SPALONY z MARYDOŁÓW, PIOTR WALOSZCZYK z LASEK, LEON ZAJĄC z KOTŁOWA, KAZIMIERZ nieznanego nazwiska.
W 50 ROCZNICE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWO POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO I KĘPIŃSKIEGO KORZEŃ 19.II.1969.   

,,JEŚLI MY ZAPOMNIMY O NICH, TO NIECH BÓG ZAPOMNI O NAS"
A. MICKIEWICZ

Pomnik Zwycięstwa / Namysłowska Nike. 


Polska Walcząca


PAMIĘCI POLAKÓW
POMORDOWANYCH NA KRESACH WSCHODNICH II RP PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH
ORAZ TYCH BRACI UKRAIŃCÓW, KTÓRZY ZA RATOWANIE POLAKÓW ZAPŁACILI CENĘ NAJWYŻSZĄ.
NAMYSŁOWSCY KRESOWIACY       GMINA NAMYSŁÓW 11.07.2013

W HOŁDZIE POLSKIEMU PAŃSTWU PODZIEMNEMU I ARMII KRAJOWEJ
MŁODZIEŻ ZIEMI NAMYSŁOWSKIEJ
NAMYSŁÓW * WRZESIEŃ 2004

BOHATEROM WALK O WYZWOLENIE PRASTARYCH ZIEM  PIASTOWSKICH 
SPOŁECZENSTWO MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ 1978,,Jesteśmy w narodzie polskim szlachetnym zasiewem na przyszłość"...
w 150 rocznicę urodzin ks. Jerzego Badury 
mieszkańcy Jego rodzinnej miejscowości P.E.A. w Drogomyślu oraz P.T.E. oddz. Cieszyn


Obelisk upamiętniający poległych w I Wojnie Światowej z krzyżem maltańskim. / Gmina Międzybórz.

POWSTAŃCOWI WIELKOPOLSKIEMU 
JANOWI KOTOWICZOWI 
HOŁD SKŁADAJĄ HARCERZE 

Pomnik na wzgórzu Bałczyna koło Ostrzeszowa, poświęcony Wrześniowym Obrońcom 1939 r. 
W pierwszym dniu wybuchu wojny na wzgórzu poległ żołnierz Obrony Narodowej Antoni Płachta
Pomnik postawiony z inicjatywy Harcerzy 9 maja 1970 roku.

Pomnik Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu katolickim w Ostrzeszowie.
Wzniesiony 7 czerwca 1925 roku, z inicjatywy gminnego towarzystwa  "SOKÓŁ".
 * GRÓB NIEZNANEGO POWSTAŃCA 
* JAN KOTOWICZ * ADAM ZEMSKI * PIOTR WALOSZCZYK * IDZI BĄK
* ANTONI SPALON * ANTONI CHOWŃSKI * LEON ZAJĄC
* TOMASZ KASPRZAK * LEON KURPISZ * LEON KUDEL * FRANCISZK KUCZKOWSKI
* WACLAW ZIÓŁKOWSKI * FRANCISZK NAPIERAŁA * WOJCIECH MOŻDŻANOWSKI
* WACLAW MALYSZKA * JAN BRODA * KAZIMIERZ N. N.
 "Nikt im iść nie kazał - poszli,
bo tak chcieli,
bo takie dziedzictwo wziął
po dziadach wnuk.
Nikt nie pytał o nic,
a wszyscy wiedzieli
za co idą walczyć, komu płacić,
że idą spłacić swej
Ojczyzny dług"

Ostrzeszów - kwatera indywidualnych mogił żołnierzy Wojska Polskiego z 10 Dywizji Piechoty, poległych 1 września 1939 roku 
w walkach z 24 dywizją piechoty Wehrmachtu oraz zmarłych w obozie jenieckim w Ostrzeszowie (Stalag XXIX) w latach 1939 –1945. 
W kwaterach znajdują się także groby jeńców wojennych innych narodowości.

PAMIĘCI HARCERZY OSTRZESZOWSKICH POLEGŁYCH W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
w 75-ta rocznicę harcerstwa na Ziemi Ostrzeszowskiej
HUFIEC ZHP im. Szarych Szeregów w Ostrzeszowie.
 Tablica umieszczona na ścianie w Ostrzeszowskim Ratuszu.

POMNIK PAMIĘCI OSTRZESZOWSKICH HARCERZY POLEGŁYCH W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
PROJEKT ART. RZEŻBIARZA KRZYSZTOFA NITSCHA SPOŁECZEŃSTWO OSTRZESZOWA 

POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM 1918-1919 MŁODZIEŻ SPOŁECZEŃSTWO OSTRZESZÓW  9 MAJA 1973 r.

NA BÓJ O WOLNOŚĆ NARODU POLSKIEGO RUSZYŁY W DNIU 7. STYCZNIA 1919 r.
z tego miejsca PIERWSZE ZAPRZYSIĘŻONE NA SZTANDAR SOKOŁA  OSTRZESZOWSKIEGO ODDZIAŁY POWSTAŃCZE POD DOWÓDZTWEM STANISŁAWA THIELA


OFLAG XXI C  1942 - 1945
TIL MINNE OM RORSKE KRIGSFANGER SCHOKKEN-GRUNE-SCHILDBERG
KU PAMIĘCI NORWESKICH JEŃCÓW WOJENNYCH SKOKI-GRONOWO-OSTRZESZÓW 

GENERAŁ BRONI JÓZEF HALLER 1873-1960 PRZEBYWAŁ W OSTRZESZOWIE 7 CZERWCA 1925 R. 

W HOŁDZIE POLEGŁYM I POMORDOWANYM W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY
 GRABÓW n/Prosną  1.9.1985
ZIEMIA I PROCHY POLEGŁYCH W LATACH 1939-1945 Z CMENTARZY: KROTOSZYN, ODOLANÓW, WIERUSZÓW, 
WRONKI-WIĘZIENIE, CMENTARZ, FORT VII-POZNAŃ, MONTE CASSINO.
 GRABÓW nad Prosną 


POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI GRABOWSKIEJ 1918 - 1919 - 1999


W HOŁDZIE PARAFIANOM POLEGŁYM POMORDOWANYM ZAGINIONYM W II WOJNIE ŚW. 
SOBÓTKA: KS. PROB. KOWALINSKI F. GRAJASZKOWA K. KACZMAREK F. KLUPŚ S. KRZYŻANIAK W. LOKS J. MAJCHRZAK E. 
MICHALAKOWA M. MUSIEŁ A. MŁODOŻYNSKI E. OLSZAK A. OLSZAK J. ORPEL S. RACZAK M. SZYMCZAK L. 
BOROWIEC: SNIEGOCKI S. ADAMIAK K. ATCZAK T. 
GUTÓW: GŁOWACKI S. KOŁODZIEJ A. 
KARSY: BORECKI S. WITCZAK I. 


,,Moja wierna mowo (...) Byłaś moją ojczyzną bo zabrakło innej". (Cz. Miłosz)
DZIECIOM, KTÓRE W TYM BUDYNKU SZKOLNYM W KWIETNIU 1904 r. SOLIDARNIE STANĘŁY W OBRONIE POLSKIEJ MOWY.
Społeczeństwo Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, 1 września 2009 r.

Z TEGO MiEjSCA WYRUSZYŁA DO WALKi O NiEPODLEGŁOŚĆ OjCZYZNY 3-CiA
OCHOTNICZA KOMPANIA MIKSTACKA W 70 ROCZNICE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
MIKSTAT  11.11.1988 RADA NARODOWA
MIASTA I GMINY


W dniach 1 i 2 września 1939 pod ścianą tego budynku oraz w innych miejscach wsi Torzeniec żołnierze hitlerowskiego Wehrmachtu 
rozstrzelali i spalili żywcem 34 osoby cywilne w tym mężczyzn kobiety starców i dzieci oraz 3 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego Cześć ich Pamięci 1939 - 1989


Ku pamięci 34 mieszkańców wsi Torzeniec i 3 nieznanych Żołnierzy Polskich pomordowanych na tym miejscu d. 2.9.1939 
przez wrogie i nieludzkie siły zbrojne wojska niemieckiego. Umarli za Polskę - daj im Boże światłość wiekuistą. Torzeniec 21.9.1947.  

CZEŚĆ PAMIĘCI PATRIOTOM POMORDOWANYM 2.9.1939. PRZEZ HORDY HITLEROWSKIE 
z DORAŹNEGO WYROKU HITLEROWSKIEGO ZGINĘLI ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNĘ MIESZKAŃCY TUTEJSZEJ WSI 1939 - 1964.

S. BRYLAK 69 / A. BRYLAK 19 / A. MALAK 53 / P. MARCZAK 43 / A. MARCZAK 34 / J. PODEMSKI 45 / I. NIKODEM 72 / J. STEMPNIAK 50 / J. KLEPACZ 29
A. KOWALINSKI 72 / W. BARANIAK 44 / J. DEMBSKI 61 / F. KLUSKA 68 / J. SADOWSKI 47 / A. OLEK 55 / E. PRZYWARA 33 / F. MALINOWSKI 65 / ST. CHWALISZ 60
TRZECH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO. 

CZEŚĆ PAMIĘCI OFIAROM ZBRODNI HITLEROWSKIEJ SPALONYM I ZASTRZELONYM WE WŁASNYCH ZAGRODACH 
ZGINĘLI OD KULI I OGNIA SIEPACZY HITLEROWSKICH MIESZKAŃCY TUTEJSZEJ WSI.

P. PIETRZAK 50 / B. PIETRZAK 37 / H. PIETRZAK 2 / Z. MUSKAŁA 30 / M. MUSKAŁA 1 / A. KUBERA 70 / J. KUBERA 60 / M. KUBERA 34 / P. KOKOT 72 /
 M. WIECZOREK 34 / J. WIECZOREK 12 / I. WIECZOREK 6 / C. WIECZOREK 3 / P. JAKUBCZYK 22 / S. JĘDRYSIAK 12 / A. SZUKALSKI 71.  
1944-1964 UFUNDOWANO w XX-LECIE POLSKI LUDOWEJ.   27 GRUDNIA 1918 ROKU O GODZ. 11.30 POLEGŁ POD BOCZKOWEM JAKO PIERWSZY POWSTANIEC WIELKOPOLSKI JAN MERTKA 
ŻOŁNIERZ I BATALIONU POGRANICZNEGO POZNAŃSKIEGO W SZCZYPIORNIE KOLEDZY KOŁA ZBOWiD NOWE SKALMIERZYCE 1982 


W 40 rocznice wybuchu wojny dla uczczenia pamięci Obywateli ze wsi Psary którzy zginęli w latach 1939-1945 
SIARKIEWICZ JAN  WOLNIAK KAZIMIERZ  PAWLIK JÓZEF  BUKOWSKI JAN  WIATROWSKI WACŁAW  KĘDZIORA KAZIMIERZ  TOMCZAK JÓZEF  
KAZMIERCZAK FRANCISZEK  GRETKA FELIKS  MARKIEWICZ JÓZEFA  
Cześć Im i Chwała 
wrzesień 1979 Mieszkańcy wsi Psary    


POLEGLI W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 
Z GROMADY PRZYGODZICE 
* MERTKA JAN 
POLEGLI W WOJNIE POLSKI-BOLSZEWICKIEJ 
Z GROMADY PRZYGODZICE 
* CZEKALSKI JAN * FLUDER JAN * JURCZAK JAN * STACHURSKI FRANCISZEK * ZIELEZINSKI STEFAN
POLEGLI W WOJNIE ŚWIATOWEJ 1914-1918 Z GROMADY PRZYGODZICE
* BARTOSZ JÓZEF * BALCER JAN * BALCER WŁADYSŁAW * BALCER FRANCISZEK
* BISKUP ANTONI * DYBUL PIOTR * DROSZCZ MARIAN * FALKOWSKI STANISŁAW
* FLUDER MICHAŁ * FRĄCKOWIAK JAN * GRZESIEK TEODOR * KRÓLIK JÓZEF
* KRÓLIK WALENTY * KOŁODZIEJ JAN * KOŁODZIEJ WOJCIECH * KORPYS TOMASZ
* KRYSMALSKI WŁADYSŁAW * KOZŁOWSKI STANISŁAW * MISIEK TOMASZ
* MISKIEWICZ JAN * PIECZYŃSKI PIOTR * PYTA SZCZEPAN * RASIAK JAN
* RASIAK STANISŁAW * REKSA SZYMON * SPERLING WAWRZYN
* SPERLING STANISŁAW * SOKÓŁ JAN * SOKÓŁ TOMASZ * SKUPIŃSKI STANISŁAW
* ŚLIWKA JÓZEF * ŚWITOŃ PIOTR * SABATOWSKI PAWEŁ
* SZCZEPANIAK FRANCISZEK * SZŁAPKA IGNACY * UJMA * WIEJA FRANCISZEK
* WESZKA WALENTY * WYDRA JÓZEF   
POLEGLI W WOJNIE ŚWIATOWEJ 1939-1945
Z GROMADY PRZYGODZICE
* ADAMEK STANISŁAW * JÓZEFIAK JAN * KIEŁBASKA FRANCISZEK
* KOWALSKI MARIAN * KS. KUCHOWICZ FRANCISZEK * LEKI JAN
* LIS JAN * LIWERSKI BOLESŁAW * MAGDAŃSKI STANISŁAW * PIECZYŃSKI LEON
* ROSA JÓZEF * STASIAK STANISŁAW * SZYMCZAK EDWARD
* WARCHULSKI WŁADYSŁAW * WARCHULSKI CZESŁAW * ZAWIDZKI WŁADYSŁAW
* ZAWIDZKI PIOTR * ŻURAWSKI JAN

1939 / 1945 PAMIĘCI OFIAROM WOJNY 
CHOCIAŻ WOJNA DAWNO SIĘ SKOŃCZYŁA, 
CHOCIAŻ DZISIAJ JEST TYLKO WSPOMNIENIEM 
DLA TYCH, KTÓRYCH SIĘ STAŁA UDZIAŁEM, BYŁA, JEST, ZAWSZE BĘDZIE CIERPIENIEM.
ORGANIZACJE KOMBATANCKIE / SPOŁECZEŃSTWO GMINY PRZYGODZICE 8 MAJA 2001 r.GRÓB NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY Cmentarz Ewangelicki w Czarnymlesie. 

PAMIĘCI 
WIĘŻNIÓW OBOZU PRACY CZARNYLAS ZAWIDZYŃ 
POMORDOWANYCH MIESZKAŃCÓW Gm. PRZYGODZICE 
W LATACH 1942-1943 KTÓRZY SPOCZYWALI NA TUTEJSZYM CMENTARZU 
W LUDWIKPWIE 
MACITZA J. LEJKO M. SIEWIASZCZYK W. GOŚCIK B. KOZŁOWSKI S. FIKS W. BUDNY A. 

DZIADOLEK S. DZIOCH S. SMARDZEWSKI S. STRODOWSKI M. SIKORA W. LATOSINSKI J. 
LUDWIKÓW 11 LISTOPADA 2005 r.

Mirosław Ferić - Porucznik pilot Polskich Sił Powietrznych lotniczy as Dywizjonu 303

W TYM DOMU MIESZKAŁ MIROSŁAW FERIĆ 1915-1942 
PORUCZNIK PILOT POLSKICH SIŁ POWIETRZNYCH LOTNICZY AS DYWIZJONU 303 ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ LOTNIKA W NORTHOLT 
SPOŁECZEŃSTWO OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN 17 CZERWCA 2015 

60 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 
DLA UPAMIĘTNIENIA PATRIOTYCZNEGO ZRYWU MIESZKAŃCÓW OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 
OSTROWIANIE 1918 - 1978

TUTAJ POLEGŁ W DN. 3.09.1939 R. KAPRAL JAN ŁADUBIEC ŻOŁNIERZ 60 P.P
JAKO PIERWSZA OFIARA AGRESJI HITLEROWSKIEJ W OSTROWIE WLKP.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
3 WRZEŚNIA 1966 R.   ZARZĄD POWIATOWY ZBOWID


W tym domu w dniu 10.V.1945 r. ppłk Andrzej Rzewuski ps. Hańcza
Rozkazem nr 1 powołał
Sztab Dowodzenia W.P.
Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej WARTA
rozpoczynając powstanie zbrojne przeciwko stalinowskiej sowietyzacji Narodu Polskiego

Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza ,,WARTA"

RONDO SYBIRAKÓW


TYM KTÓRYCH PROCHY TAM ZOSTAŁY 

I TYM KTÓRZY PRZETRWALI 

PAMIĘCI

POLAKÓW DEPORTOWANYCH NA SYBIR 

W LATACH 1939-1956 

SYBIRACY ZIEMI OSTROWSKIEJ 
17.IX.1996 r. 

1939 - 1979 
DLA UCZCZENIA PAMIĘCI BOCHATERSKICH WALK 60 PUŁKU PIECHOTY WIELKOPOLSKIEJ
NA SZLAKU BOJOWYM OSTRÓW WIELKOPOLSKI UNIEJÓW-LĘCZYCA BZURA-WARSZAWA
W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
SPOŁECZEŃSTWO OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

1939 17 WRZEŚNIA 1999
W 60 ROCZNICE NAPASCI SOWIECKICH WOJSK NA POLSKĘ 
W HOŁDZIE POLEGŁYM I POMORDOWANYM POLSKIM ŻOŁNIERZOM 
MIEJSKIE UGRUPOWANIA PRAWICOWE 

TABLICA PAMIĄTKOWA 
KU UPAMIĘTNIENIU BRACI POMORDOWANYCH 
W LATACH 1939-1945 PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH 
JANKOWSKI WACŁAW * JANDRO JÓZEF * JÓŻWIAK LUDWIK 
IDZIOR MICHAŁ * KUBICKI ROMAN * KASPRZAK ROMAN 
KLUCZYŃSKI ROMAN * KUBIAK STANISŁAW * KRYSTKOWIAK WALENTY 
MIEŻYŃSKI JAN* MAGDAŃSKI IGNACY * PANKOWIAK MICHAŁ
RYCHWALSKI WŁADYSŁAW * SIATECKI WŁODZIMIERZ 
SIKORA WOJCIECH * STECZNIEWSKI PIOTR 
WOJCIECHOWSKI JÓZEF * ŻÓRAWSKI WINCENTY 
OSTRÓW w SIERPNIU 1947 r. 


W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ SYNOM ZIEMI OSTROWSKIEJ POLEGŁYM I POMORDOWANYM W LATACH 1939-1945


BOHATERSCY ŻOŁNIERZE ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ - ARMII KRAJOWEJ SYNOWIE ZIEMI OSTROWSKIEJ 


ŻOŁNIERZOM 60 PUŁKU PIECHOTY ICH DOWÓDCOM 
pplk. MARIANOWI FRYDRYCHOWI pplk. STANISŁAWOWI MAŁKOWI 
BOHATEROM 1939 ROKU ŻOŁNIERZE 60.PPAK OSTRÓW WLKP 2013 


Zbiorowe tablice pamięci przy kościele pw. św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim. 


Kwatera mogił zbiorowych ku czci żołnierzy Wojska Polskiego z 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
25 Dywizji Piechoty oraz Batalionu Obrony Narodowej „Ostrów” 

ŻOŁNIERZOM POLSKI PODZIEMNEJ NA CHWAŁĘ 
W domy tym 30.XII. 1941 r. gen. Tadeusz Bór-Komorowski, natenczas Komendant Obszaru Zachodniego Związku Walki Zbrojnej 
a przyszły Komendant Główny Armii Krajowej i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych 
oraz kpt. Wacław Kotecki, komendant i por. Jan Kamiński, szef sztabu Inspektoratu Ostrowskiego ZWZ ustalili zasady działania konspiracji wojskowej w Wielkopolsce. 
11.XI.1989 Rodacy"


Kwatery grobów wojennych z I wojny światowej,  na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. 
Mogiły m.in. żołnierzy z Ostrowskiego Garnizonu ze 155 Pułku Piechoty, Kawalerii Pruskiej I Pułku Ułanów oraz żołnierze z innych regimentów, żołnierze niemieccy, 
jeńcy angielscy, rosyjscy i prawdopodobnie jeńcy francuscy.

Na cmentarzu ewangelickim znajduje się pomnik ufundowany po zakończeniu I Wojny Światowej przez obywateli miasta Ostrowa z dużym wkładem rodziny Radziwiłłów. 

Kwatera zbiorowa z mogiłami Powstańców Wielkopolskich i ofiar II wojny światowej, z pomnikiem kamiennym w formie obelisku.

MOGIŁA ZBIOROWA OFICERÓW PODOFICERÓW ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ POLEGŁYCH W WALKACH O WYZWOLENIE ZIEMI OSTROWSKIEJ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

1918-1919 POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM W 65 ROCZNICĘ  PRACOWNICY ZNTK I ŻOŁNIERZE GARNIZONU OSTROWSKIEGO   
HOŁD ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO I ARMII KRAJOWEJ POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY PARAFIAN WYSOCKA WIELKIEGO
W LATACH 1939 - 1945 OFIAROM MĘCZENNIKOM TERRORU HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
CHWAŁA ICH PAMIĘCI WDZIĘCZNI PARAFIANIE LISTOPAD 2004 ROK


ZAMORDOWANI W LASACH SKARCZEWSKICH K/KALISZA PRZEZ HITLEROWCÓW W DNIU 19.1.1945 R. 
IDZIOREK STANISŁAW LAT 27   IDZIOREK STANISŁAW 25 KUBIK JÓZEF 32 KAROLAK FRANCISZEK 37 SPOCZYŃSKI ANTONI 63 
SROCZYŃSKI ZYGMUNT 32 WALCZAK BOLESŁAW 24 WALCZAK BRONISŁAW 20  ŻEKIECKI WŁADYSŁAW 31 


Cześć bohaterom Armii Krajowej torturowanych przez Gestapo i zamęczonym 19.01.1945 r. w Lesie Skarszewskim k. Kalisza
* Franciszek Koziołek lat 47 * Wiktor Gozdek lat 47 * Władysław Gozdek lat 41
* Stanisław Kalina lat 50 * Wincenty Jaskula lat 37
Wdzięczna pamięć i modlitwa Parafianie 2013 r. Wysocko Wielkie


Mieszkańcy parafii w Ociążu polegli i pomordowani w czasie II wojny światowej
* Biegański Antoni * Biegański Stanisław * Dudziak Antoni
* Filipiak Stefan * Gawroński Jan * Głuszek Marcin * Grzesiak Marian
* Horyza Andrzej * Jendrzejak Szczepan * Leśnierowski Kazimierz
* Maciak Wacław * Mikłas Józef * Nowicki Franciszek * Olejnik Józef
* Olejnik Stanisław * Olszak Michał * Perz Feliks * Stanek Piotr
* Stasiak Jan * Szych Michał * Turowski Zenon * Urban Jan
* Waligóra Leon * Wawrzyniak Ludwik * Woźniak Stanisław
,,Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..."
Tablica ufundowana z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
I września 2013 roku.


TU W DNIU 2 CZERWCA 1945 ODBYŁ SIĘ OSTATNI APEL ŻOŁNIERZY 4 BRYGADY 1 KORPUSU PANCERNEGO WOJSKA POLSKIEGO 
POLEGŁYCH W II WOJNIE ŚWIATOWEJ O WOLNOŚĆ ICH PAMIĘCI 


PAMIĘCI NIKCZEMNIE ZAMORDOWANYCH MIESZKAŃCÓW I BARBARZYŃSKO ZBURZONEGO KALISZA PRZEZ ŻOŁDAKÓW PRUSKICH W SIERPNIU 1914 ROKU


Katyń 13.04.1940  Związek Armii Krajowej w Oleśnicy 13 kwiecień 2009 r.
Rotmistrz Witold Pilecki 
,,Całe życie pracowałem dla Polski” 
Zginął z rąk UB – 25.05.1948 r. 
Związek Armii Krajowej w Oleśnicy 12 luty 2009 r.

SEMPER FIDELIS W HOŁDZIE BOHATERSKIM OBROŃCOM LWOWA 
I KRESÓW WSCHODNICH POLEGŁYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
w latach 1918 – 1920 i 1939 – 1945 
Towarzystwo Miłośników Lwowa w Oleśnicy 22 listopada 2010 r.

Ku czci żołnierzy Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych Wolności i Niezawisłości poległym i pomordowanym o wolną i niepodległą Polskę w latach 1939 – 1956  
Mieszkańcy Oleśnicy 14 II 2004

PAMIĘĆ O WAS NIGDY NIE ZAGINIE  POLEGLI WE WRZEŚNIU 1939 
* BAURA JAN * DUDEK ANDRZEJ * KĄTNY KAZIMIERZ * KĄTNY JÓZEF 
* OGRABEK IDZI * STACHURSKI CZ. * SZYMANOWSKI J. * KOTECKI ANTONI 

POMORDOWANI W KAŻNIACH HITLEROWSKICH 
* DUDEK MARCIN * JANIAK FR. * KUKUŁA EDMUND * KUŚWIK ANTONI
* SIBERNY FR. * SZYMANKIEWICZ K. * SZYMANOWSKI ST. 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI MIESZKAŃCY GORZYC WLK. 1979


TYM KTÓRZY W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM PODCZAS KAMPANII WRZEŚNIOWEJ,  OKUPACJI HITLEROWSKIEJ, 

POWSTAŃ NARODOWYCH 1848 i 1863 ROKU. CZYNEM I KRWIĄ SERDECZNĄ SWE UMIŁOWANIE DO ZIEMI OJCZYSTEJ ŚWIADCZYLI SULMIERZYCZANIE 

TU 1. 9. 1939 R. POLEGŁ BOHATERSKĄ SMIERCIĄ W OBRONIE OJCZYZNY
JAROSŁAW STRYCZYŃSKI
KAPRAL 56 PP WALCZĄC DO OSTATNIEGO NABOJU
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !


Kpr. JAROSŁAW STRYCZYŃSKI (Żołnierza 56 Pułku Piechoty 25 Dywizji).
Poległ śmiercią bohatera 1.9.1939 Cześć Jego pamięci.

Ś.P.  JÓZEF MENCFELDOWSKI Ochotnik Ochrony Pogranicza 08.03.1921 - 01.09.1939


PIOTR ZIELEZIŃSKI  09.07.1873-31.01.1919 
POWSTANIEC WIELKOPOLSKI  POLEGŁ ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY 
Sulmierzyce - cmentarz ewangelicki.


Tu poległ w obronie ojczyzny 1.9.1939 r. MARCIN KLAUZA Kapral 56 p. p. / Sulmierzyce.


MIEJSCE KAŹNI 1945-1956 PATRIOTÓW POLSKICH PRZEŚLADOWANYCH I ZAMORDOWANYCH W OKRESIE REŻIMU STALINOWSKIEGO 
Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Krotoszyn 1997.


CZEŚĆ NASZYM BOHATEROM POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY 1918-1920 Wdzięczna parafia Rozdrażewska i okolica 23.10.1927. 


CZEŚĆ MĘCZĘNNIKOM ZA WIARE I OJCZYZNE KTÓRZY POLEGLI I ZGINELI W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH 1939 - 1945

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM
W 70 ROCZNICĘ CZYNU ZBROJNEGO
* STANISŁAW MENDERA * TOMASZ MODRZYŃSKI * LEON NADSTAWEK
* MICHAŁ NADSTAWEK * STANISŁAW NADSTAWEK * TEODOR NOWACKI
* JÓZEF NOWAK * JAN PACYNA * WOJCIECH PACYNA
* LUDWIK PASZKOWSKI * JÓZEF PERZ * JAN PIETRZAK * JÓZEF ZYDOREK
* MICHAŁ CHUDEK * TOMASZ CIUPCZAK * JAN GAJEWSKI * JAN GRZELAK
* WŁADYSŁAW HOFFMAN * LEON KEMPINSKI * STANISŁAW KEMPINSKI
* WŁADYSŁAW KEMPINSKI * KAZIMIERZ KONOPKA * JÓZEF KOPRAS
* ROMAN KUBICKI * WALENTY MALESZKA * JAN MENDERA
 JANKÓW PRZYGO      9.12. 1988 r.

Czy historia nas nie nauczyła Że tylko w zgodzie i jedności Tkwi narodu siła
Wszystkim zmarłym mieszkańcom wsi Łąki

W roku 2016 odkryto w Duchowie dwa obeliski. Na jednym widniał napis: ,,Naszym dzielnym bohaterom Gminy Duchowe i Wallkowe." 
Na drugim obelisku częściowo odkryto imiona, nazwiska i daty wskazujące, iż ofiary poległy podczas I wojny światowej. 
Związała się grupa inicjatywna, która przy wsparciu finansowym Gminy Milicz postanowiła ocalić kawałek historii lokalnej od zapomnienia. 
Mieszkańcy zdecydowali, że pomnik pamięci stanie w historycznym miejscu przy wiatraku postawionym w 1671 roku.  Duchowo 2017.

 Malerzów Pomnik poległych w I wojnie światowej.
"CHWAŁA I PAMIĘĆ OFIAROM WOJEN ŚWIATOWYCH".
Wyryte 9 niemieckich żołnierzy pochodzącym z tej miejscowości - polegli w latach 1914-1918.

POLEGŁYM W PIERWSZYM DNIU  II WOJNY ŚWIATOWEJ KOŁO Z.S.M.W. BONIKÓW JESIEŃ 1974


TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA OSOBY KTÓRE NIE POWRÓCIŁY Z WOJNY 1939 R.
* BOROWSKI FELIKS * GRACZYK SZCZEPAN * KARDAS KAZIMIERZ
* KAROLEWSKI WŁADYSŁAW * KASZUBA WAWRZYN * KAWALER FRANCISZEK
* KOMORNICZAK ANTONI * KORDACKI MARIAN * MROCZYŃSKI EDWARD
* PASIAK STANISŁAW * PRZERWA IGNACY * SURDYK WŁADYSŁAW
* SKRABURSKI STANISŁAW * SLAGOWSKI NN * URBANIAK JAN
Rososzyce 

1918 – 1945 WIECZNA CHWAŁA WALCZĄCYM I POLEGŁYM
O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
UCZESTNIKOM POWSTAŃ WIELKOPOLSKIEGO I ŚLĄSKIEGO
ORAZ WOJNY 1939-1945
REKONSTRUKCJA TABLICY Z 15.09.1968 W 57. ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
 ZWIĄZEK KOMBATANTÓW
SPOŁECZEŃSTWO WSI DĘBNICA
 8.05.2002

 Tu spoczywa rosyjski żołnierz z cesarskiej gwardii przybocznej cara Aleksandra I
szeregowy Kalinik Rotczenko zmarł 15.03.1813 roku

Pomnik poświęcony poległym i pomordowanym w latach 1939-1945 z terenów ziemi Grabowskiej Na tablicy figuruje 66 nazwisk / Cmentarz w Grabowie nad Prosną

Poległym za wolność Ojczyzny 1939  1966 

Pomnik Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu Parafialnym w Parzynowie. Przy pomniku dwie mogiły: * Szeregowy Marek Szczepan * Grób Nieznanego Żołnierza.  


,,NIKT IM IŚĆ NIE KAZAŁ..." WŁADYSŁAW SYROKOMLA 
LEON NOWAK UR. 03.02.1898 POLEGŁ 24.06.1919
NIEZNANY POWSTANIEC WIELKOPOLSKI
STEFAN WOŹNIAK UR. 27.07.1887 POLEGŁ 09.02.1919

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

TU SPOCZYWA DZIEWIĘCIU NIEZNANYCH POLSKICH ŻOŁNIERZY
KTÓRZY ZGINELI BOHATERSKĄ ŚMIERCIĄ ZA OJCZYZNĘ W DNIU 1.09.1939 
Kwatera zbiorowa 9 żołnierzy Wojska Polskiego z 3 batalionu 28 Pułku 10 Dywizji Piechoty Armii ,,Łódź" poległych w Kochłowach - pow, Ostrzeszowski. 

PAMIĘCI OSTRZESZOWSKICH PARTYZANTÓW A.K. ODDZIAŁU ,,HOWERLA" W 45 ROCZNICĘ ŚMIERCI DOWÓDCY
POR. TELESFORA KRUPY ORAZ LIKWIDACJI ,,BUNKRA"
Społeczeństwo Ostrzeszowa i Doruchowa Ostrzeszów 10.XII.1986

POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ 
TELESFOR KRUPA * PS-GRZYB * WIKTORIA GOJ
ANIELA KOKOT * ALOJZY SLENK * PIOTR WRZALSKI 
PS - TOMASZ  * EUGENIUSZ ZAWIELAK 
STANISŁAW KOCINSKI * STANISŁAW KROWICKI 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI 


Tu spoczywał Żołnierz poległy podczas II Wojny Światowej, ekshumowany w listopadzie 2015 roku przez członków stowarzyszenia ,,Pomost" i ,,Enigma".

Tu spoczywa w Bogu ś.p. Bohater Antoni Lepka powstaniec 1919 r. poległ pod Borownicą d. 21.2.1919 r. przeżył lat 21