poniedziałek, 28 marca 2016

Ikonografia Religijna


Przydrożne kapliczki z figurami Świętych splecione z polską kulturą i obyczajowością, 
wznoszone przy rozdrożach wiejskich pomiędzy zagrodami lub w otoczeniu Świątyń sakralnych.
 Poświęcone poszczególnym Patronom Świętych chroniących od wszelkich nieszczęść 
lub ustawiane jako dowód wdzięczności za otrzymane łaski. 
Rozsiane po całej okolicy, stanowią element dzisiejszej architektury religijnej 
- często cennym źródłem do wnikliwych badań nad historią naszego regionu.  
Skłaniają od wieków do modlitwy i chwili refleksji nad pięknem otaczającego nas świata
 i wyrażania świadectwa wiary i wartości  życia człowieka.