piątek, 5 stycznia 2018

Dwory, Zamki i Pałace...
Dwory, Zamki i Pałace...


Stylowe z bogatą architekturom obiekty stanowiły niegdyś własność możnowładców stanu rycerstwa,
 książąt, duchowieństwa oraz szlachty uprzywilejowanej, były one symbolem prestiżu i przynależności do elity,
 również oznaką bogactwa i władzy panującej dla swych poddanych. 

Pierwotnie budowane jako zamki warowne, z czasem przekształcane w pałace reprezentacyjne, 
w niższych warstwach arystokracji dominowały dwory wiejskie będące ośrodkiem 
kultury, obyczaju i tradycji w gospodarowaniu na roli. 

W burzliwych latach wojen i przemian ustrojów politycznych popadały w ruinę, 
często nadszarpnięte zębem czasu, obecnie znaczna część obiektów przeżywa swój renesans. 

Prezentowana publikacja obejmuję obiekty z pogranicza Wielkopolski i Dolnego Śląska 
w rejonie powiatu Ostrów Wlkp. - Oleśnica - Milicz - Ostrzeszów i okolice...Renesansowy Zamek w Oleśnicy, wniesiony w miejscu gotyckiej warowni. 
Siedziba książąt oleśnickich do XIX w.

Pałac Kornów w Pawłowicach - wybudowany w latach 1891-1895 przez Henryka Korna, 
według projektu Augusta Orthowa w stylu renesansowym.  

Neogotycki Pałac ,,Sybilli" w Szczodrem - wniesiony w latach 1685-1692 dla książąt oleśnickich, 
najpierw rezydencja Wirtembergów, później Welfów ostatecznie władców Saksonii.

Pałac Rehdigerów w Strzeszowie, zbudowany w XVIII w. na miejscu wcześniejszego, 
renesansowego dworu z ok. 1567 r.  widok od bramy wjazdowej.

Klasycystyczna rezydencja w Wiszni Małej ufundowana przez 
Eduarda Friedricha von Löbbecke po 1836 roku, 
w miejscu barokowej siedziby szlacheckiej. Aktualnie w pałacu mieści się szkoła podstawowa.

Zamek w Obornikach Śląskich wniesiony w latach 1864-1865 dla Karla Friedricha Gustawa Schauberta, 
według projektu Wilhelma Grapowa (projektant głównego dworca kolejowego we Wrocławiu).  

Dwór w Kuraszkowie gm. Oborniki Śląskie z przełomu XIX-XX w., wzmiankowany jako siedziba szlachecka. 
Obecnie w budynku mieści się Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Dworek”.

Siemianice, gm. Oborniki Śląskie – Pałac wzniesiony w 1896 roku 
dla hrabiny Laury Saurma von der Jeltsch-Lorzendorf. 

Golędzinów gm. Oborniki Śląskie – ruiny dworu wzniesionego w 1920 roku.
 

Sucha Wielka - Pałac wzniesiony pod koniec XVIII jako własność rodowa von Diebitsch, a potem von Strachwitz.
 Po II wojnie św. obiekt używany jako szkoła, następnie budynek mieszkalny, obecnie własność prywatna.

Głuchów Górny - Neoklasycystyczny pałac z II połowy XIX wieku, należący do rodziny von Kessel.  

Dobroszów Oleśnicki - Dwór pochodzący z XIX wieku.

Pałac Górowo - Barokowy pałac zbudowany w 1800 roku dla J. Adolfa von Knobelsdorfa. 
Przebudowany ok. 1871 r. na zlecenie Karola Fryderyka von Culmitza, według projektu Wassermana.
 
Ligota Strupińska - Neobarokowy pałac z 1890 roku, zbudowany na planie nieregularnego czworoboku.  

Wojnowice - Gotycko-renesansowy zamek położony na wodzie. 
Obronna siedziba rycerska jedna z nielicznych tego typu budowli w Polsce. 
Obecnie w malowniczym obiekcie znajduje się Hotel i kawiarnia. 
 
Mrozów - Pałac neogotycki wzniesiony w XVIII wieku, przebudowany ok. 1860 roku.
 Obecnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Albertynek.

Miękinia - Pałac wzniesiony w XVII wieku. 
Uwagę przyciąga sławna na całą Polskę winnica ulokowana w zabudowaniach folwarcznych.
 
Prężyce - Pałac w stylu neogotyku angielskiego . wybudowany w 1850 roku.
 
Wilkostów - Pałac z ok. 1870 roku, obecnie własność prywatna.

Brzezina - Pałac wzniesiony w stylu barokowym w XVIII wieku. 
W obiekcie prowadzony jest hotel z centrum odnowy biologicznej z restauracją...

Barokowy pałac w Sadkowie zbudowany w 1744 roku dla Hioba Heinricha von Rothkirch, 
w miejscu wcześniejszego dworu nawodnego. 
Ostatnim właścicielem majątku był Oskar von Rothkirch und Panthen. 

Pałac barokowy w Krzyżowicach wzniesiony w XVIII w. przez rodzinę von Reichell. 
W 1854 roku obiekt przebudowano i postawiono neogotycką wieżę. 

Eklektyczny pałacyk w Bliżu, gm. Kąty Wrocławskie, powstał na przełomie XIX i XX wieku 
w otoczeniu parku angielskiego z tego samego okresu. 

Barokowy pałac w Biskupicach Podgórnych gm. Kobierzyce, pochodzący z XVIII wieku, 
w 1897 roku gruntownie przebudowany na neorenesansowy. 
Obecnie wyremontowany przez prywatnego właściciela, cieszy odwiedzających miłośników zabytków swym pięknym.

Pałac w Sośnicy, gm. Kąty Wrocławskie, wybudowany w 1810 roku z fundacji rodziny von Sauerma. 
W następnych latach budowle znacznie przebudowano przez kolejnych właścicieli. 

Neogotycki pałac w Jurczycach gm. Kąty Wrocławskie, wzniesiony w latach 1872-74. 
Na początku XX w. częściowo spłonął w pożarze, rezydencję odbudowano w uproszczonej formie stylowej.

Klasycystyczny pałac w Machnicach, gm. Kąty Wrocławskie, 
wybudowany w latach 1817-1820 dla barona von Obermitz.
 Projekt architekta Karla Gottfrieda Geisslera. 

Sadowice gm. Kąty Wrocławskie – Pałac eklektyczny o cechach neobarokowych. 
Pierwsze zmianki o rezydencji pochodzą z drugiej połowy XVI wieku. 
W kolejnych latach obiekt wielokrotnie przebudowano.

Ruiny neogotyckiego dworu – Smolec, pow. Wrocławski, zmodernizowanego w poł. XIX w., 
dla rodziny von Wallenberg-Pachały. 
Posiadłość posadowiona na późnośredniowiecznym grodzisku otoczonym fosą. 

Pałac w Siedlimowicach wzniesiony około 1540 roku.
 Przebudowany w latach 1873-75 w stylu renesansowego – barokowy. 
Obecnie w stanie ruiny.

Pałac w Karczycach wzniesiony w końcu XIX w. znacznie przebudowany w XX w. 
Od 1945 roku placówka szkoły podstawowej. 

Ruiny zamku w Gałowie wzniesiony w 1874 roku, przebudowany na początku XX wieku.

Pałac w Galowice wybudowany w 1840 roku w miejscu wcześniejszego założenia. 
Uszkodzony w 1945 roku. Obecnie własność prywatna w trakcie remontu.

Neogotycki pałac w Jaksonowie wzniesiony w XIX w. jako siedziba rodowa von Niebelschutzów. 
Obecnie pałac stanowi własność prywatną.

Klasycystyczny dwór w Wierzbicach. Pierwotnie renesansowy dwór otoczony fosą, następnie przebudowany w stylu barokowym. 
Aktualnie Siedziba Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci.

Pałac w Pustkowie Żurawskim wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku dla Carla Christiana Naehricha.

Maniów Mały - Pałac z połowy XVIII wieku, pierwotnie barokowy, przebudowany na klasycystyczny. 
Obecnie   ruina, zniszczona w końcowej fazie drugiej wojny światowej.

Pałac w Borzygniewie zbudowanego na początku XVII wieku w stylu renesansowym. 
Zniszczony w czasie drugiej wojny światowej.

Neogotycki pałac w Mietkowie z XVIII w. stojący w miejscu dawnej wieży obronnej z połowy XVI w. 
Po II wojny światowej pałac został opuszczony i popadł w ruinę.

Neoklasycystyczny pałac w Jelczu-Laskowicach powstał jako główną siedzibą rodziny Saurmów, 
w miejscu wcześniejszej mniej okazałej budowli. Obecnie siedzibą Urzędu Miasta i Gminy.

Ruiny zamku w Jelczu-Laskowicach położony na wyspie w starorzeczu Odry, wzmiankowany w dokumentach z końca XIV wieku. 
Ostatnia Przebudowany w 1797 roku w styl neoklasycystyczny.

Pałac w Sobótce-Górce wybudowany w połowie XIII w., u podnóża góry Ślęży jako zabudowa klasztorna. 
Od 1885 roku własność Eugena von Kulmiz który doprowadza posiadłość do obecnego stanu.

Rzędziszowice - Pałac wzniesiony w latach 1880-1890 w stylu neobarokowym. 
 
Neoklasyczny Dwór w Krzeczynie wniesiony w końcu XIX wieku, przebudowany w 1910 r. 

Dworek w Bystre - przypuszczalnie wniesiony przez Wilhelminę Siegismudę von Wedell w XIX wieku.

Pałac w Dobrzeniu wzniesiony w 1891 roku, w stylu neorenesansu francuskiego dla Rudolfa von Kulmitz.  

Dobra - Dwór obronny Carlsburg, wzniesiony w latach 1631-33, dla księcia ziębicko-oleśnickiego Karola Fryderyka I.

Stronia - Klasycystyczny pałac wniesiony około 1870 r., przebudowany na początku XX wieku. 

Wyszogród - Neobarokowy dwór wzniesiony przypuszczalnie w końcu XIX wieku, przez rodzinę Winkler.  

Bogusławice - Dworek klasycystyczny wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku.

Pałac Boguszyce zniesiony przez Konrada von Randow w połowie XIX w., 
według projektu Carla Heinricha Wilhelma Wolfa, w stylu angielskiego neogotyku.

Dobroszyce - Pałac wzniesiony w latach 1589-1601 dla Andreasa von Heugela. 
Pierwotnie dwór obronny otoczony wałem i fosą.  

Brzezinka - Pałac barokowy wniesiony w latach 1725-1730, przez wrocławskiego architekta Johanna Blasiusa Peintnera.   

Wszechświęte - Klasycystyczny pałac wzniesiony około 1860 roku. 

Zarzysko - Barokowo-klasycystyczny dwór wzniesiony na przełomie XVIII / XIX wieku.

Ligota Polska - Neobarokowy pałac wniesiony ok. 1886 roku, przez Heinricha Grundmanna.

Radzowice - Ruiny dworu, który spłonął w latach 80-tych.  

Pągów - Neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX wieku. 

Dalborowice - Pałac eklektyczny wzniesiony w końcu XIX wieku, dla Alberta Rusche.

Jakubowice - Neoklasycystyczny pałac wniesiony w 1882 roku. 

Zamek w Bierutowie wniesiony w XIV w. z widoczną barokową bramą wjazdową wraz z wieżą zamkową.  

Ostrowina - Neorenesansowy pałac kilkakrotnie przebudowany, w skład kompleksu wchodzi neoromańska kaplica z 1901 r.

Trębaczów - Dworek z końca XIX wieku, po wojnie własność PGR. 

Wojciechowo Wielkie - Dwór neogotycki wniesiony w 1869 r. przez barona von Strachwitz, 
do końca drugiej wojny światowej własność Paula Grunda.   

Drołtowice gm. Syców – Nowy Pałac stanowił część dawnego kompleksu pałacowego, 
w skład którego wchodziły zabudowania folwarczne i okazały pałac zniszczony podczas działań wojennych.

Dwór w Szczodrowie gm. Syców wzniesiony w II połowie XIX wieku, 
z częściowym wykorzystaniem wcześniejszego budynku otoczonego fosą który spłoną ok. 1848 roku. 

Stradomia Wierzchnia - Pałac barokowy z pierwszej połowy XVIII wieku, 
przebudowany w latach 1866 / 1880 na styl eklektyczny.   

Stradomia Dolna - Pałac wniesiony w XVIII w., w kolejnych latach rozbudowany o dodatkowe piętro. 

Barokowy pałac w Biskupicach - letnia rezydencja książąt Kurlandzkich z Sycowa.
W końcu XIX wieku powiększony o boczne skrzydła.  

Klasycystyczny Zespół pałacowy w Miliczu zbudowany w latach 1797- 98 w miejscu starego browaru, 
według projektu Karola Gotfryda Geisslera, na polecenie hr. Joachima Karola von Maltzana. 


Ruiny zamku w Miliczu zbudowanego w poł. XIV w. przez księcia oleśnickiego Konrada I, 
który w 1358 r. wykupił Milicz z rąk biskupstwa wrocławskiego. 


Krośnice - Neorenesansowy pałac von Volmersteinów wniesiony w ok. 1785 roku przez rodzinę Reichenbachów z Goszcza. 
W 1845 r. przebudowany ze stylu barokowego na neorenesansowy. 
  

Myśliwski ,,Wieża Odyniec" na szczycie - Wzgórza Joanny w pobliżu Postolina. 
Zbudowany w 1850 roku, z wierzą widokową na całą okolicę.


Karmin - Pałac rodziny von Salisch, zbudowany w 1806 r. zmodernizowany w 1903 r.


Wielgie Milickie - Budynek - Centrum Agroturystyczne ,,Dolina Baryczy".


Henrykowice - Ruiny dawnego dworu z rudy darniowej. 

 Pakosławsko - Eklektyczny pałac z 1840 roku, zbudowany przez rodzinę von Frankenberg. 
Aktualnie własność prywatna. 

 Cieszkowie - Dawny budynek oficyny pałacowej, pozostałość wczesnobarokowego pałacu 
spalonego przez wojska radzieckie w 1945 roku. Po wojnie miejscowa biblioteka, 
obecnie własność prywatna.

Góry - Gmina Cieszkowie w powiecie milickim.

Żmigród - Ruiny barokowego pałacu wzniesionego w latach 1656-1658 przez rodzinę von Hatzfeldt. 
Zniszczony w pożarze w 1945 roku. 

Śliwice - Pałac von Wartenburg wzniesiony w XVI w. w stylu renesansowy, rozbudowany w stylu renesansowy w XIX w.,
 na początku XX w. kolejna rozbudowa wschodniego skrzydła w stylu secesyjnym.  
  
Przeczów - Pałac eklektyczny z cechami neogotyckimi wzniesiony w 1880 roku.
 
Przeczów - Dwór *. 

Barokowy Pałac w Twardogórze wniesiony w pierwszych latach XVIII w., na fundamentach budowli obronnej z XV w. 
Siedziba właścicieli dóbr Twardogóry / Goszcza.  

Goszcz - Zespół Pałacowy wybudowany w latach 1749/55 na miejscu XII wiecznego zamku. 
Obiekt należał do rodziny von Reinchenbachów. 

Goszcz - Dawny budynek zarządu leśnictwa dworskiego, wniesiony w 1886 r. w stylu willi rosyjsko-tyrolskim.

Bukowina Sycowska - Dwór z początku XX wieku, obecnie przychodnia zdrowia. 

  Bukowina Sycowska - Dworek/Restauracja, własność Graf Strachwitz.

Hałdrychowice - Budynek dworski wzmiankowany wraz z folwarkiem w 1845 r. 
W posiadaniu rycerskim jako siedziba dzierżawców majątku.

Kraszów - Rezydencja dworska wzmiankowana w 1845 r. 

Dobrzec - Budynek stylizowany na dworek, były urząd celny, obecnie dom mieszkalny.

Moja Wola - Pałac wniesiony w 1852 roku według projektu polskiego architekta Karłowskiego, 
jako leśna rezydencja dla księcia oleśnickiego Wilhelma von Brunschwinga.

Moja Wola - Gajówka myśliwska, później gospoda, w 1904 roku obiekt przekształcony staraniem 
baronowej Agnes von Diergardt na Dom Starców. Obecnie budynek mieszkalny. 


Możdżanów - Dwór myśliwski z 1902 roku, zbudowany dla Karola Neumanna. 
W 1935 roku dobudowano czterokondygnacyjną wieżę z drewnianą galerią widokową u szczytu. 
Dworek przed II wojną św. był własnością Wojciecha Lipskiego z Lewkowa.
  
Szklarka Śląska - Dwór dzierżawcy z końca XIX w. w latach. 1940-1944 mieścił się tu obóz jeniecki.


Konradów - Dom nadleśniczego z końca XIX wieku, po 1945 r. gajówka.

Dwór w Cieszynie gm. Sośnie pochodzący z końca XVIII w., przebudowany w końcu XIX w. 
Przy bramie wjazdowej dwie późnobarokowe rzeźby z piaskowca – św. Jan Nepomucen i św. Florian.

Bronisławka - Zabytkowy budynek dawnej leśniczówki Bronisławka. 

Chojnik gm. Sośnie, w latach 1905-1910 rezydencja hrabiego Henryka Mańkowskiego, 
następnie własność Daniela von Diergard z Mojej Woli.
 Dworek z ogrodem przebudowano ok. 1930 roku na plebanie parafialną.
 
Kuźnica Kącka - Ruiny młyna wodnego z końca XIX wieku. 

Antonin - Pałac Radziwiłłów zbudowany w latach 1822-1824, dla księcia Antoniego Radziwiłła. 
Konstrukcja wykonana według projektu Karla Friedricha Schinkla. 

Antonin - ,,Biały Dom" Radziwiłłów - pierwotnie w budynku zamieszkiwała służba pałacowa, obecnie Leśniczówka.  


Antonin - Dom Radziwiłłów wzniesiony w początku XX wieku. Projekt architekta Karla Friedricha Schinkla, 
w stylu szwajcarskim z elementami klasycystycznymi.

Przygodzice - Dwór dzierżawcy z początku XX wieku, obecnie internat i siedziba banku.  

Przygodzice - Dom Ludowy im. Józefa Piłsudskiego zbudowany w latach 1935-1936. Obecnie siedziba Urzędu Gminy.


Świeca - Dom Nadleśniczego wzniesiony w początku XX wieku.

Dwór dzierżawcy w Tarchałach Wielkich gm. Odolanów wzniesiony ok. 1825 roku. 
W okresie międzywojennym własność ordynata przygodzickiego księcia Ferdynanda Radziwiłła. 

Radziwiłłów, gm. Ostrów Wlkp. – Dwór wzniesiony w 1879 roku jako dom dzierżawcy, 
należący do dóbr przygodzickich księcia Radziwiłła. 
W latach trzydziestych XX w. rezydencja Teofila Rytla. 
Od 1939 roku własność Anny Markiewicz oraz Franciszka i Izabelli Łabojewskich.  

Gorzyce Wielkie, gm. Ostrów Wlkp. – Dwór z końca XIX wieku, 
należący do dóbr przygodzickich księcia Radziwiłła.

Baby gm. Odolanów - Dwór z pierwszej połowy XIX w., wzniesiony za czasów rodziny Morawskich.
 
Kolęda - Ruiny dworku z początku XIX wieku, dawna siedziba śląskiej rodziny szlacheckiej Mitschke-Cpllande. 


Ruiny Pałacu w Wziąchowie Małym wniesiony w XIX wieku, w stylu myśliwskim.
 
Ostrowąsy - Dworek folwarczny.


Krotoszyn - Barokowy pałac w zniesiony około 1700 r. przez rodzinę Gałeckich, 
wielokrotnie przebudowany. Obiekt znajduje się w parku miejskim. 


Pogrzybów - Klasycystyczny Pałac Niemojowskich, pierwotnie, późnobarokowy z połowy XVIII wieku,
 wniesiony przez Karnkowskich - właścicieli dóbr Pogrzybowa. 


Bugaj - Pałac Podonowskich z 1925 roku, zbudowany przez Józefa Czarneckiego w stylu klasycznym dla syna Zygmunta.

Dobrzyca - Klasycystyczny Pałac według projektu architekta - Stanisława Zawadzkiego dla generała Augustyna Gorzeńskiego. 

Lewków - Klasycystyczny Pałac Lipskich zbudowany w latach 1786-1791 dla Wojciecha Lipskiego. 
Projekt wzorowany na pałacu w Skiernikac. Obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych.  

Dwór w Kwiatkowie z XVIII w., rozbudowany w późniejszym okresie o frontowy portyk i piętrowe skrzydło wschodnie.


Szczury - Pałac Lipskich wniesiony w latach 1923-1925, po wojnie przekształcony na szkołę.

Kotowiecko - Pałac z 1842 roku, włości Józefa Morawskiego. Następnie rozbudowany przez 
rodzinę von Lekow z elementami neogotyckimi wraz z ośmioboczną wieżą. 


Sobótka - Eklektyczny pałac von Stieglerów z 1898/99 r.

Gałązki Małe - Dwór Hilbigów wzniesiony w 1903 roku.

Jesionowy Dwór w Gutowie Mendelsohnów z 1895 roku, złożony z kilku zróżnicowanych brył w stylu eklektycznym. 


Miedzianów - Neorenesansowy pałac Henryka Józefa Skarżyńskiego, zbudowany w 1877 roku, 
według projektu Stanisława Hebanowskiego*.


Kuczków - Pałac w stylu klasycystycznym z połowy XIX w. Obecnie siedziba Zespołu Szkół Publicznych.  


Gołuchów - Zamek według projektu Zygmunta Gorgolewskiego i Maurycego Augusta Ouradou.


Oficyna zamkowa w Gołuchowie - Pałac Czartoryskich, obecnie w budynku mieści się Muzeum Leśnictwa i restauracja.
    

Russów - Dwór pochodzący z połowy XIX wieku, obecnie siedziba muzeum poświęcone Marii Dąbrowskiej.
,,Serbinów" - Barbary i Bogumiła Niechciców - Noce i Dnie...


Szkudła - Dwór zbudowany w końcu XIX wieku, w stylu eklektucznym dla Heinricha Bienecka.


Klasycystyczny dwór w Chotowie wzniesiony w połowie XIX wieku, przypuszczalnie dla Ignacego Wyganowskiego. 


Sulisławice - Dwór wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku przez Węgierskich.


Czekanów - Dwór parterowy z początku XX wieku, zaprojektowany przez Kazimierza Rucińskiego. 
Obecnie placówka przedszkola.


Parczew - Parterowy d
wór z końca XIX wieku, obecnie placówka szkoły.


Osiek - Dwór wzniesiony przez rodzinę Parczewskich w 1844 roku. obecnie własność prywatna.

Boczków - Dwór z połowy XIX wieku, zbudowany na planie litery T, obecnie postępująca ruina.


Dwór w Sieroszowicach w stylu neorenesansowym z końca XIX wieku.    


Rososzyce - Pałac Skórzewskich z lat 70-tych XIX wieku, neorenesansowy z odwołaniami do renesansu włoskiego.


Przedborów - Dworek ziemiański rodziny Szelskich, wniesiony w 1848 roku. 
Obecnie siedziba Nadleśnictwa Przedborów, dawniej ,,Wanda".


Doruchów - Dwór z początku XX wieku, wniesiony dla rodziny Thiel, obecnie Biblioteka.


Torzeniec -Klasycystyczny dwór wzniesiony w latach 1914 - 1918 przez Jana Turno, 
który podarował go w posagu córce Christinie Tumo (żona Tadeusza Skowrońskiego).


Grabów nad Prosną - Barokowy dwór z drugiej połowy XVIII w., obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy.

Drewniany dworek w Rojowie zbudowany na przełomie XVIII-XIX w. 


Olszyna - Dworek.

Dworek... ?   

Dworek w Myślniewie ,,Resztówka", obecnie dom pomocy społecznej.  

Ligota - Pałacyk z końca XIX wieku, wzniesiony przez właściciela Ligoty Königa, 
którego doczesne szczątki spoczywają w grobowcu, położonym pośród pól jego majętności. 


Pałac w Mikorzynie wybudowany w 1786 r. przez rodzinę Wężyków.


 Myjomice - Neogotycki pałac Wężyków z 1864 r. 


  Słupia pod Kępnem - Neoklasycystyczny pałac wybudowany w 1878 r. przez hrabiego Aleksandra Szembeka.


Mroczeń - Pałac wzniesiony w latach 1840-1850 w stylu późnoklasycystycznym. 
Pierwszy właściciel - Feliks Wężyk, poseł na Sejm Pruski. 


Laski - Neorenesansowy pałac wzniesiony w 1908 roku, własność Fryderyka von Loesch.
Chałupa wiejska z połowy XIX wieku, w konstrukcji zrębowej, 
dach czterospadowy pokryty strzechą. Zagroda otoczona malowniczym ogrodzeniem z patyków... 😉

Jeżeli podczas pozyskiwaniu materiałów do publikacji, naruszono w jakikolwiek sposób czyjąś własność prywatną... 
Wybaczam i Proszę o Wybaczenie 😉


Informuję że zawartość serwisu internetowego ma wyłącznie charakter edukacyjny,  
nie stanowi oferty komercyjnej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 
Właściciel serwisu dokłada starań, by publikowane materiały były rzetelne i pomocne,
 jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.Źródło:
Stanisław Małyszko > MAJĄTKI WIELKOPOLSKIE
TOM III POWIAT OSTROWSKI DAWNE BUDOWNICTWO FOLWARCZNE
Marcin Libicki, Piotr Libicki - Dwory i Pałace w Wielkopolsce.
Olejniczak Marek > Powiat ostrowski. Przewodnik
Jakub Pokora, Mieczysław Zlat > KATALOG ZABYTKÓW MILICZ, ŻMIGRÓD, TWARDOGÓRA 
www.galeriawielkopolska.info
www.polskiezabytki.pl
www.zamekdobroszyce.pl
www.dolny-slask.org.pl
www.fotopolska.eu
www.slaskiezamki.pl
Zbiory prywatne...
itd...