poniedziałek, 15 marca 2021

Muzeum Regionalne w Sycowie.

 Muzeum Regionalne w Sycowie 

mieści się w rynku w zabytkowej kamienicy z XVIII wieku, w dawnym budynku sądu grodzkiego. 

Placówka kulturalna została powołana do życia w 1982 roku i funkcjonuje

 jako jednostka podległa Centrum Kultury w Sycowie.

 Zbiory muzeum obejmują eksponaty związane z historią Sycowa i regionu. 

Znajdziemy tu bogate zbiory dokumentów, pieczęcie, mapy, grafiki, ryciny, numizmaty 

oraz zbiory archeologiczne i etnograficzne. 

Część ekspozycji poświecono dawnym właścicielom miasta rodzinie Biron von Curland. 

Oprócz stałej ekspozycji, w muzeum odbywają się wystawy czasowe 

o różnym profilu z dziedziny rzeźby, plastyki, fotografii itd...


Muzeum RegionalneDla miłośników literatury regionalnej w muzeum dostępne są  Zeszyty Historyczne... 

Aleksandra Hołubecka-Zielnica / Krzysztof Zielnica Był taki czas... 
POGRANICZE POLSKO-NIEMIECKIE (SYCÓW - KĘPNO - OSTRZESZÓW)

Stanisław Chowański - Syców i powiat sycowski na śląskim pograniczu

Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność