niedziela, 16 maja 2021

Muzeum - Ostrów Wielkopolski.

 
Muzeum Miasta ulokowane w ostrowskim ratuszu stojącym pośrodku Rynku, 

budynek pochodzi z XIX wieku, zaprojektowany w 1828 roku przez architekta 

Johanna Heinricha Häberlina - ucznia Karla Friedricha Schinkla. 

W dawnej siedzibie władz miasta w 1988 roku założono Muzeum Miasta Ostrowa 

gdzie zgromadzono zbiory związane z tradycją, kulturą i przeszłością miasta i powiatu. 

Wśród licznych zbiorów znajdziemy dokumenty, pieczęcie, fotografie, oznaki 

i trofea obrazujące wszelkie dziedziny życia lokalnej społeczności. 

Muzeum prowadzi działalność wydawniczą skupioną wokół tematyce regionalnej. 

Przy Muzeum funkcjonuje kiosk oferujący wydawnictwa własne.

W placówka prezentowane są cztery wystawy stałe: 

Ostrów do 1939. Wpisy z dziejów miasta. 

Salonik dawnych mistrzów. 

W kuchni babuni.

Muzeum 3D. Ulicami dawnego Ostrowa. Cafe Muzeum.

Dodatkowo  corocznie organizowanych jest kilka wystaw czasowych...

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.